АКТИВ А.Б.Г. ООД
България
www.activabg.bg

АКТИВ ООД
България
www.activ.bg

ABG
Deutschland
www.abg-partner.de


пълноправен член наАктив АБГ ООД е пълноправен член на AHK


независим член наАктив АБГ ООД е независим член на Активити Национална Мрежа АД

ЗА АКТИВ ЗА АБГ

От създаването на първото си дружество през април 1995 г., целта на „АКТИВ” е внимателно да следи и анализира постоянно нарастващите изисквания на своите клиенти и да предоставя комплексни високоефективни бизнес решения, изведени на база квалификация, умения, познания и талант. Днес група „АКТИВ” вътрешно интегрира в себе си широк екип от одитори, счетоводители, експерти и специалисти. С успешната си работа „АКТИВ” се утвърди като марка, символизираща принципност, почтеност и коректност в бизнеса.


Молекула на Актив

Основният продукт на „АКТИВ” е интегрирани решения в сферата на: Одита, Счетоводството, Данъците, Финансите, Правото и Бизнеса. За по-успешно изпълнение на своята мисия, „АКТИВ” провежда политика на външна интеграция, резултат на която е създаването на “Актив АБГ”.


От създаването на АБГ през 1991 г. групата е разширявала постоянно обема на своите услуги, който предлага на клиентите си. Ние преследваме интегративни консултации, като сплитаме нашата компетентност в сферата на данъчните съвети, одита, консултацията на физически лица и на предприятия, с цел да изработим окончателни решения „по мярката“ на клиентите ни.

Молекула на Актив Повече информация ще получите на: www.abg-partner.eu
ЗА АКТИВ АБГ
Създадена като немско-българска консултантска фирма АКТИВ АБГ съчетава в себе си партньорски потенциал на АКТИВ и АБГ и предлага комплексни решения, изведени при наличие на българо-немски поглед, характеризиращ се едновременно с гъвкавост и точност.
УПРАВИТЕЛИ
Симеон Симов е бизнес лидер на група „АКТИВ”. Дипломиран инженер-химик от университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас, специализант по икономика към ИУ - Варна и към Делауърския Университет - САЩ, магистър по управление. Притежава лиценз за бизнес-оценител на цели предприятия. Специализира в сферата на управленския одит. Придобива практически опит като мениджър на Завод за торове, Дворец на Културата и Спорта - гр. Варна, "Търговски дом" АД - гр. Варна.

Фридрих Гайзе е учредителен съдружник и управител на консултантска група АБГ. Педи висшето си образование той завършва обучение за банков служител. Икономическото си следване и дипломиране полага в университета „Фридрих Александър“ в Нюрнберг. След успешното взимане на изпита си за данъчен съветник през януари 1989 г. (в Германия титлата „данъчен съветник“ се придобива след 5 годишен стаж в сферата допълнителни изпити) г/н Гайзе приключва службата си като сътрудник в едно средно одиторско и данъчно дружество.

Copyright © 2008 - Activ A.B.G - All rights reserved
Created and Powered by Activ-Soft